پارادایم شیفت: محاسبه لحظه‌ای پرفورمنس در کمپین‌های مارکتینگ

در دنیای پویای دیجیتال مارکتینگ، کسب نتایج بهینه نه تنها نیاز به نوآوری دارند بلکه همچنین به توانایی واکنش سریع به تغییرات رفتار مشتریان و دینامیک بازار نیاز دارند. قبلا در رابطه با مزایای سرویس مارکتینگ آتومیشن بررسی های کلی انجام شده است. در این پست به سرویس جدید موتور پرفورمنس زبلاین میپردازیم و اینکه چگونه این سرویس مشتریان را از لحظه اجرای کمپین‌ها در مسیرهای مختلف سفر مشتری ردیابی کرده و این امکان را می‌دهد که به دقت با آنالیز لحظه ای نتایج کمپین ها استراتژی‌های خود را تنظیم کرده و مسیرهای سفر مشتریان را بهینه کنید. همچنین مشکلات فعلی در محاسبه نرخ درآمد و تبدیل کمپین‌های دیجیتال باعث عدم دقت و هدررفت هزینه و زمان می‌شوند. این مشکلات عبارتند از تأخیر در تهیه گزارشات مربوط به کمپین‌ها، عدم تطابق داده‌ها از منشاء های متفاوت، نقص در مدل‌های اتریبیوشن و عدم دسترسی به اطلاعات در لحظه اجرای کمپین ها.