زبلاین چیست؟

زبلاین یک راه حل یکپارچه اتوماسیون بازاریابی برای سازمان ها است. ما با نشان دادن رفتار کاربران، پیش بینی کاری که انجام خواهند داد و در نهایت با ارتباط برقرار کردن با آنان از کانال مناسب و در زمان مناسب، فعالیت های بازاریابان را ساده می کنیم.

کوچکترین تعامل کاربران با مشتریان بالقوه در فضای دیجیتال از آنها ردپایی به جا می گذارد که ذخیره و استفاده از این داده ها می تواند برگ برنده ی شما در جذب و وفادارسازی مشتریان باشد. ما کمک می کنیم تا برندها با جمع آوری و تحلیل این داده ها نحوه ی تعامل خود را با کاربران بهینه سازی کرده و ماهیتی دوستانه از برند خود ایجاد کند.

ارزش‌های تیم زبلاین

زبلاین یک راه حل یکپارچه اتوماسیون بازاریابی برای سازمان ها است. ما با نشان دادن رفتار کاربران، پیش بینی کاری که انجام خواهند داد و در نهایت با ارتباط برقرار کردن با آنان از کانال مناسب و در زمان مناسب، فعالیت های بازاریابان را ساده می کنیم.

کوچکترین تعامل کاربران با مشتریان بالقوه در فضای دیجیتال از آنها ردپایی به جا می گذارد که ذخیره و استفاده از این داده ها می تواند برگ برنده ی شما در جذب و وفادارسازی مشتریان باشد. ما کمک می کنیم تا برندها با جمع آوری و تحلیل این داده ها نحوه ی تعامل خود را با کاربران بهینه سازی کرده و ماهیتی دوستانه از برند خود ایجاد کند.