چک لیست مارکتینگ اتومیشن

چک لیست خودکارسازی کمپین‌های بازاریابی در مارکتینگ اتومیشن

مقدمه قبل از خودکارسازی بخش‌هایی از کمپین بازاریابی خود، همه جنبه‌های اتوماسیون بازاریابی را در نظر بگیرید. در ادامه مقاله به ارائه چک لیستی 10 مرحله‌ای می‌پردازیم که با استفاده از آن می‌توانید اطمینان حاصل کنید که اتوماسیون بازاریابی به شما در رسیدن به اهداف بازاریابی خود کمک می کند 1.شناخت پرسونای مشتریان برای اینکه …

چک لیست خودکارسازی کمپین‌های بازاریابی در مارکتینگ اتومیشن Read More »